בניין 312

פירוט הבניין

המחיר לפני מענק של 40,000 ש"ח.

*המחיר למטר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין.
*אין התחייבות כל שהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

שובל על הרכס
בניין 312
קומה 4
דירה מס' 23 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 7.6 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 864,890 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 24 3 חדרים שטח דירה: 74.076 מ"ר שטח מרפסת: 20.72 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 603,304 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 25 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 7.31 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 862,174 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 26 3 חדרים שטח דירה: 76.32 מ"ר שטח מרפסת: 11.51 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 594,776 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 19 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 10.18 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 870,376 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 20 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 7.38 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 725,108 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 21 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 10.17 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 878,890 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 22 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 10.17 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 871,801 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 15 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 12.99 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 876,352 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 16 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 10.19 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 731,084 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 17 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 13.03 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 877,005 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 18 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 13.03 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 877,884 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 11 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 15.8 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 882,329 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 13 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 737,060 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 13 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 15.89 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 886,320 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 14 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 15.89 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 883,966 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 7 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 18.61 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 880,393 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 15.81 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 735,862 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 9 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 18.75 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 881,967 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 18.75 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 886,589 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -1
דירה מס' 3 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 21.41 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 897,407 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 18.63 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 751,557 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 5 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח גינה: 210 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,296,782 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח גינה: 197 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,265,618 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
קומה -2
דירה מס' 1 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח גינה: 158 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,187,128 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח גינה: 175 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,084,649 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
נגישות