בניין 310

פירוט הבניין

המחיר לפני מענק של 40,000 ש"ח.

*המחיר למטר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין.
*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

שובל על הרכס
בניין 310
קומה 4
דירה מס' 29 3 חדרים שטח דירה: 74.076 מ"ר שטח מרפסת: 20.72 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 601,234 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 30 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 9.55 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 728,050 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 31 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 9.98 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 867,853 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 32 3 חדרים שטח דירה: 76.32 מ"ר שטח מרפסת: 11.51 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 594,776 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 25 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 12.19 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 733,267 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 26 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 12.19 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 733,664 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 27 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 13.56 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 878,132 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 28 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 10.29 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 872,057 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 21 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 15.06 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 739,371 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 22 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 15.06 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 739,768 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 23 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 17.27 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 893,990 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 24 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 16.35 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 884,944 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 17 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 17.96 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 745,539 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 18 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 17.96 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 745,936 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 19 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 21.02 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 894,876 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 20 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 22.41 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 897,832 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 13 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 20.84 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 752,202 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 14 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 20.84 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 752,061 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 15 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 24.75 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 898,754 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 16 3 חדרים שטח דירה: 76.71 מ"ר שטח מרפסת: 14.48 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 599,944 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -1
דירה מס' 9 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 23.65 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 757,640 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 10 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 23.65 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 758,037 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 11 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 28.58 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 915,321 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 28.58 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 910,954 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -2
דירה מס' 5 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 26.46 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 763,616 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 26.46 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 764,013 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 7 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח גינה: 191 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,258,501 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
דירה מס' 8 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח גינה: 208 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,292,528 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
קומה -3
דירה מס' 3 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 9.8 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 728,015 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 9.8 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 729,007 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -4
דירה מס' 1 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח גינה: 90 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 896,450 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח גינה: 172 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,073,931 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
נגישות