בניין 309

פירוט הבניין

המחיר לפני מענק של 40,000 ש"ח.

*המחיר למטר כולל מע"מ.
*למחיר הנקוב יצטרף הפרש הצמדה למדד תשומות הבניין.
*אין התחייבות כלשהיא מטעם החברה להבטיח דירה זו או אחרת הנ"ל בכפוף למלאי הדירות הפנויות ולמיקום הזוכה בהגרלה.
*מחירי הדירות אינם סופים וטרם עברו את אישור משרד הבינוי והשיכון.

שובל על הרכס
בניין 309
קומה 4
דירה מס' 31 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 7.29 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 862,557 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 32 3 חדרים שטח דירה: 74.076 מ"ר שטח מרפסת: 20.72 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 601,603 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 33 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 7.31 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 862,174 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 34 3 חדרים שטח דירה: 76.32 מ"ר שטח מרפסת: 11.51 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 594,776 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 3
דירה מס' 27 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 10.13 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 868,597 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 28 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 7.32 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 723,279 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 29 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 10.13 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 870,837 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 30 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 7.31 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 865,719 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 2
דירה מס' 23 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 12.94 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 874,573 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 24 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 10.13 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 729,255 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 25 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 12.95 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 884,803 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 26 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 10.13 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 871,716 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 1
דירה מס' 19 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 15.75 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 880,549 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 20 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 12.94 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 735,242 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 21 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 15.76 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 883,690 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 22 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 12.94 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 877,692 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה 0
דירה מס' 15 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 18.57 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 887,142 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 16 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 15.76 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 741,228 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 17 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 18.58 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 891,814 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 18 3 חדרים שטח דירה: 76.71 מ"ר שטח מרפסת: 15.24 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 605,474 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -1
דירה מס' 11 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 21.38 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 892,523 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 12 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 18.57 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 747,205 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 13 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 21.4 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 900,051 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 14 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח מרפסת: 18.57 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 889,666 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -2
דירה מס' 7 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 24.19 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 898,499 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 8 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 21.38 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 753,181 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 9 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח גינה: 222 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,329,419 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
דירה מס' 10 5 חדרים שטח דירה: 115.8 מ"ר שטח גינה: 208 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,292,528 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
קומה -3
דירה מס' 5 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 27 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 904,276 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 6 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 24.2 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 759,575 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -4
דירה מס' 3 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח מרפסת: 7.31 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 862,968 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 4 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח מרפסת: 7.31 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 723,683 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
קומה -5
דירה מס' 1 5 חדרים שטח דירה: 114.968 מ"ר שטח גינה: 103 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,063,808 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
דירה מס' 2 4 חדרים שטח דירה: 95.26 מ"ר שטח גינה: 144 מ"ר מספר חניות: 1 מחיר: 1,014,383 ש"ח לצפיה בתכנית הדירה
נמכר
נגישות